Oficiální stránky Obce Babice Prachatický okres


Hlavní stránka

Aktuality

Historie

Zastupitelsvo

Úřední deska

Usnesení, vyhlášky, GDPR

Rozpočet a RO

Archiv

Fotogalerie

Babice


Obec Babice se nachází na rozhraní dvou okresů: okresu Prachatice a okresu České Budějovice. Tvoří dvě sídla s vlastním katastrálním územím, a to Babice (91 trvale bydlících obyvatel, 390 ha) a Zvěřetice (13 trvale bydlící obyvatelé, 190 ha.) Nadmořská výška obce činí 445 metrů nad mořem. Obec leží v rovinaté krajině, která je severně od obce mírně zvlněná, nejvyšší vrch severovýchodně od obce dosahuje 516 metrů nad mořem. Významnější lesní porost je jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 400 metrů. Při jižním okraji obce je vybudováno středisko živočišné výroby pro chov dojnic se sídlem ZOD Němčice.Byla provedena nákladná rekonstrukce těchto stájí. Je zde moderní technologie výroby mléka, která splňuje přísné hygienické normy. V této stáji je ustájeno 300 ks dojnic, které na jednu směnu obsluhují čtyři lidé. Dominantou severní strany obce je nově vybudovaný vodojem obecního vodovodu, který zásobuje celou obec pitnou vodou. V obci je v současné době 68 popisných čísel. Z toho 53 v osadě Babice, 15 v osadě Zvěřetice. Obě osady jsou typicky zemědělskými sídly. Většina původních stavení v obou osadách jsou selské usedlosti, na svoji dobu s prostornými obytnými částmi, stájemi i stodolami a s uzavřenými dvory. Původní fasády domů jsou řešeny většinou jednoduše bez tvarovaných zvláštností a štukatérských ozdob až na výjimku - objekt č.p. 6 v osadě Zvěřetice, který je zapsán jako kulturní památka. V roce 1998 se obec stala jedním ze členů dobrovolného sdružení -obcí mikroregionu Netolicka, které vzniklo za účelem řešení společných problémů obcí, nad rámec jejích území a k uskutečňování projekty Programu obnovy venkova a programu CBC Phare: Předmětem činností tohoto sdružení je tak řešení společných problémů a realizování projektů týkajících se podpory podnikání, rozvíjení cestovního ruchu a turistiky, zabezpečeni dopravní obslužnosti, ochrana životního prostředí a péče o krajinu a kulturní památky.